Queixes i consultes

Les queixes o consultes s’han de formular per mitjà d’un escrit signat on constin les dades d’identificació de la persona interessada i la descripció del conflicte. És convenient adjuntar-hi tota la documentació que pugui servir per aclarir el cas.

Us podeu descarregar l’imprès del tràmit en aquest enllaç.

Les sol·licituds es poden presentar físicament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o bé per mitjà de la seu electrònica.

 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  Cort, 14, baixos. 08720 Vilafranca del Penedès

També seran ateses les peticions que es formulin per telèfon, per correu electrònic o de manera presencial, però en tots els casos caldrà formalitzar-ho posteriorment per mitjà d’una sol·licitud escrita.

 • Sindicatura Municipal de Greuges
  Adreça: Plaça de la Vila, 6,1r 1a. 08720 Vilafranca del Penedès
  Adreça electrònica: [email protected]
  Telèfon: 93 892 03 58, ext. 1125
  Web: sindicatura.vilafranca.cat
  Horaris de visita: de dilluns a divendres, d’11 a 14h i altres hores a convenir.

No s’admetran queixes anònimes o que denotin mala fe.
En tots els casos, es pot demanar hora per mantenir una entrevista personal amb el Síndic.