Competències i atribucions

La Sindicatura pot intervenir davant de:

  • Desacord amb les resolucions o actuacions de l’administració municipal
  • Errors, arbitrarietats o retards injustificats
  • Problemes relacionats amb assumptes de competència municipal
  • Qualsevol queixa relacionada amb el tracte rebut als serveis municipals

La Sindicatura també pot actuar d’ofici quan les circumstàncies ho requereixin.


La Sindicatura no pot actuar en:

  • Assumptes en què no estigui implicat, per acció o per omissió, l'Ajuntament de Vilafranca o els organismes que en depenen
  • Casos que no s'hagin intentat resoldre per via administrativa
  • Conflictes amb altres administracions
  • Problemes veïnals o entre particulars
  • Problemes laborals
  • Conflictes de consum o entre propietaris i llogaters

La Sindicatura no fa funcions d’assessoria jurídica.