Documentació

En aquest apartat podeu consultar l’històric d’Informes de la Sindicatura al Ple Municipal, així com altres documents d’interès i la legislació que regula el funcionament bàsic de la Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès, les seves competències i les seves atribucions.